Lãnh Thổ

Vùng lãnh thổ châu Nam Cực thuộc Anh

600px-Antarctica,_United_Kingdom_territorial_claim.svg

Lãnh thổ châu Nam Cực thuộc Anh (British Antarctic Territory) là một phần của Châu Nam Cực bị đòi chủ

Vùng lãnh thổ Ross Dependency

600px-Antarctica,_New_Zealand_territorial_claim.svg

The Ross Dependency là một khu vực của Nam Cực được xác định bởi một khu vực có nguồn gốc

Vùng lãnh thổ Queen Maud Land

600px-Antarctica,_Norway_territorial_claim.svg

Queen Maud Land ( Na Uy : Dronning Maud Land) [note 1] là một c. 2,7 triệu km vuông (1.000.000

Vùng lãnh thổ Adélie Land

600px-Antarctica,_France_territorial_claim.svg

Adélie Land (tiếng Pháp: Terre Adélie) là một lãnh thổ tuyên bố trên lục địa Nam Cực . Nó trải

Vùng lãnh thổ Australian Antarctic Territory

600px-Antarctica,_Australia_territorial_claim.svg

Lãnh thổ Nam cực thuộc Úc (AAT) là một phần của Nam Cực . Đó là tuyên bố của Vương

Vùng lãnh thổ Chilean Antarctic Territory

387px-Tca_map

Lãnh thổ Nam cực Chile (tiếng Tây Ban Nha: Territorio Antártico Chileno) là lãnh thổ ở Nam Cực tuyên bố

Vùng lãnh thổ Đảo Peter I

800px-Küste_der_Peter-I.-Insel_in_der_Amundsen-See_1994

Peter I Island ( Na Uy : Peter I oy) [1] là một không có người ở núi lửa đảo

Vùng lãnh thổ Argentine Antarctica

600px-Antarctica,_Argentina_territorial_claim.svg

Argentina Nam Cực ( tiếng Tây Ban Nha : Antártida Argentina) là một khu vực của Nam Cực tuyên bố