Nhiệt độ Nam cực đang tăng “không kiểm soát”

Băng ở cực đang tan – Ảnh: AFP

Trên tạp chí Khoa Học số ra ngày 31-3, tiến sĩ John Turner thuộc Viện Nghiên cứu Nam cực Anh cho biết nhiệt độ không khí tại Nam cực đã tăng gấp ba lần so với nhiệt độ trung bình của Trái đất trong 30 năm qua.

Theo kết quả phân tích dữ liệu từ bong bóng khí tượng, tầng đối lưu ở Nam cực không chỉ ấm dần lên mà tốc độ nóng dần của nó là cao nhất so với bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Dữ liệu cho thấy toàn bộ tầng đối lưu nóng dần lên vào những tháng mùa đông, trong khi tầng bình lưu (nằm trên tầng đối lưu) lại mát hơn.

Nguyên nhân của hiện tượng này là các khí thải nhà kính (như CO2) đang tạo ra một “tấm chăn” bao Trái đất, giữ lại nhiệt độ ở những tầng thấp hơn khiến bề mặt Trái đất và tầng đối lưu ấm dần lên, trong khi làm mát tầng bình lưu ở phía trên.

Trong 30 năm qua, nhiệt độ tầng đối lưu tại Nam cực tăng 0,5 – 0,70C mỗi thập niên. Đây là dấu hiệu cho thấy hiện tượng Trái đất nóng dần lên đang ảnh hưởng không đều đến những vùng khác nhau của Trái đất và Nam cực là khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

T.TRÚC

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>